top of page
  • Writer's pictureGREY RAY

Function ลับเจ๋งๆ ที่ซ่อนอยู่ใน Life Book ที่คุณอาจยังไม่รู้การสร้างสรรค์ผลงานอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเขียน งานศิลปะ หรืองานออกแบบ ในทุกวันนี้มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ทำให้การทำงานนั้นแทบจะไม่ต้องแตะกระดาษและปากกาเลยก็ว่าได้ แต่คนบางส่วนที่ยังคงชอบจดบันทึก วาดรูปหรือสเก็ตงานลงบนหน้ากระดาษก็ยังมี แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเว