top of page
  • Writer's pictureGREY RAY

4 หัวใจสำคัญที่นักออกแบบต้องรู้ สำหรับการออกแบบอย่าง ECO Friendlyปัจจุบันสังคมเริ่มหันกลับมาใส่ใจโลกและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น หลายคนคงเคยได้ยินกันมาเยอะแล้วสำหรับการออกแบบอย่าง ECO Friendly แต่การออกแบบอย่างไรล่ะ ที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆ มาทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องดีกว่า เพราะเรื่องแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นักออกแบบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลย เห็นตัวอย่างได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละ ซึ่งแต่ละขั้นตอนประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก คือ

1. กระบวนกา