top of page
  • Writer's pictureGREY RAY

4 ข้อพิสูจน์ ว่าคุณหลงรักเครื่องเขียนไม่รู้ตัว In my life, I love you more คุณหลงรักเครื่องเขียนไหม?

“รัก” เป็นความรู้สึกที่พิเศษ ไร้รูปแบบ และมีหลากเรื่องราวต่างกันไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆ คน “รู้สึกรัก” ไม่ต่างกัน เมื่อเราพูดถึง “เครื่องเขียน” ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหน เป็นคนชอบขีดๆ เขียนๆ  ชอบวาดรูปเล่น ชอบจดบันทึก ชอบใช้สมุดแพลนเนอร์ เป็นคนเซอร์ๆ เป็นคนหวานๆ หรือเป็นคนเรียบง่าย เราต่างมีความรู้สึกดีๆ กับเครื่องเขียนคล้ายคลึงกัน เคยมีคนบอกว่า เพราะเครื่องเขียนอย่าง สมุด ดินสอ คือ เพื่อนของเราตั้งแต่ครั้งเป็นเด็ก คือหน้ากระดาษให้เราสำรวจ เรียนรู้ด้วยตัวเอง อาจเรียกได้ว่าเป็นลานเด็กเล่นย่อมๆ ของเราด้วยซ้ำ ไม่แปลกใจที่หลายคนรู้สึกดีกับการเขียน เพราะทุกครั้งที่จับดินสอ ลึกๆ ก็หวนถึงวัยเด็ก วัยเรียน ให้รู้สึกยิ้มๆ แบบไม่รู้ตัวทุกทีไป แม้ว่าทุกวันนี้เราจ