• GREY RAY

"ดินสอของในหลวง""การประหยัด เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง ในทุกแห่งและกาลทุกเมื่อ...

ขอให้คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประหยัดนี้ให้มาก...

การประหยัดนี้ ควบคู่ไปกับหลักการพออยู่พอกินพอใช้ จึงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตนตามเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้"

- พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๑


อีกหนึ่งเรื่องราวที่อ่านแล้วทั้งรู้สึกซาบซึ้ง และอดยิ้มตามไม่ได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 นอกจากจะทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านแล้ว พระองค์ท่านยังทรงเป็นแบบอย่างดีที่ในเรื่องของการประหยัด และใช้สิ่งของให้เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ครั้งหนึ่งมหาดเล็กคนใหม่คนหนึ่ง มีโอกาสได้เข้ามาจัดเก็บสิ่งของในห้องของพระองค์ท่าน มหาดเล็กผู้นั้นมองเห็นดินสอแท่งหนึ่งซึ่งถูกใช้จนเหลือสั้นมากแทบจะกุดเต็มที เขาจึงนำดินสอแท่งนั้นไปทิ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ามาในห้องก็ตรัสถามว่า

“ดินสอของเราอยู่ไหน?”

มหาดเล็กก็ตอบว่า .. ได้นำไปทิ้งแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่ถังขยะ ทรงหยิบดินสอแท่งนั้นขึ้นมาแล้วตรัสกับมหาดเล็กคนนั้นว่า

“ดินสอแท่งนี้ถึงแม้จะสั้นจวนจะกุดแล้ว แต่หากเรานำแท่งต่อดินสอมาใส่ ดินสอที่เหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วแท่งนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม สามารถใช้ได้จนหมดแท่ง”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกใช้ดินสอในการทรงงานเป็นส่วนใหญ่
เพราะด้วยทรงเห็นว่าประหยัด ราคาถูก ผลิตได้ในประเทศ และเมื่อผิดก็สามารถลบออกได้ง่าย
แม้จะเป็นเพียงดินสอราคาถูก แต่พระองค์ก็ทรงใช้อย่างประหยัด และเห็นคุณค่าเสมอ


โดยในแต่ละปี พระองค์จะทรงเบิกดินสอเพียง 12 แท่ง และจะทรงใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งสั้นกุดสิ่งสำคัญกว่าตัวด้าม ก็คงเป็นจะเป็นไส้ของดินสอ ว่าไส้ถ่านเหล่านั้นได้ขีดเขียนอะไรเพื่อประเทศชาติมาแล้วบ้าง กว่าตลอด 6 ทศวรรษแห่งการทรงงานของมหาราชผู้นี้


ในหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้ดินสอ ในการทรงงาน (ในภาพมีแมวทรงเลี้ยง ชื่อ คุณติโต)

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดินสอทรงงานที่ทรงเบิกเพียงเดือนละ 12 แท่ง และทรงใช้ทุกแท่งจนถึงสุดท้าย

ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยครั้นเมื่อทรงศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา พระองค์ท่านทรงใช้ดินสออย่างคุ้มค่าที่สุด เมื่อสั้นจะทรงใช้กระดาษมาม้วนต่อปลายดินสอให้ยาว เพื่อให้เขียนได้ถนัดมือจนกระทั่งหมด


บริษัทเกรย์เรย์ ขอน้อมนำพระราชดำรัสเป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิต

 

Credit:

บทความและภาพประกอบ : https://goo.gl/qcaKBx

ภาพที่ 1 : https://goo.gl/19ikfD

ภาพที่ 4 : https://goo.gl/mWMKNB

ภาพที่ 7 : https://goo.gl/u9M14m

วิดีโอ : SIAM STORY


1,392 views